151 % ... toľko energie môžete venovať svojmu podnikaniu,
keď sa zaoberáte len vecami, na ktoré ste odborník.

Online účtovníctvo interne


Název
Online účtovníctvo interne
Detailni popis

...on-line poskytovanie služieb z účtovnej kancelárie prostredníctvom vzdialeného prístupu do ekonomického systému klienta

Ako

Doklady sú doručované do našej kancelárie, kde ich spracovávame vo Vašom ekonomickom systéme, z pohľadu klienta interne. Máme on-line vzdialený prístup do Vášho ekonomického systému.

Výhody

Máte okamžite vo svojom ekonomickom systéme všetky nami zadané údaje.
Nami poskytované služby môžete využívať vo vlastnom ľubovoľnom ekonomickom systéme.

Nevýhody

Je treba riešiť obeh dokladov.
Musíte investovať do vlastnej výpočtovej techniky, softvér a hradiť priebežné aktualizácie, údržbu a správu.

Cena

Cena je výhodnejšia so zohľadnením úspory za dopravu našich pracovníkov.
Záleží však nielen na množstve dokladov, ale aj na kvalite Vášho ekonomického systému a technológii on-line prepájania.

Pre koho je určené

Pre veľké podniky, ktoré chcú mať výsledky nami poskytovaných služieb okamžite k dispozícii vo vlastnom ekonomickom systéme.
Pre podniky, ktoré majú nastavené vnútorné procesy závislé na už existujúcom ekonomickom systéme.
Pre podniky, ktoré majú prevádzkáreň kdekoľvek nezávisle na umiestnení našich kancelárií.

 

Externé účtovníctvo

Interné účtovníctvo

Online účtovníctvo externe


Zabezpečujeme:

Vedenie účtovnej agendy
Účtovné poradenstvo
Ročné uzávierky
Firemné sídlo
Spracovanie priznania k dani z príjmov
Spracovanie priznania k DPH
Daňové poradenstvo
Vedenie personalistiky
Kompletné spracovanie miezd
Digitalizácia dokumentov
Vedenie skladovej evidencie