151 % ... toľko energie môžete venovať svojmu podnikaniu,
keď sa zaoberáte len vecami, na ktoré ste odborník.

Externé účtovníctvo


Název
Externé účtovníctvo
Detailni popis

...poskytovanie služieb v účtovnej kancelárii

Ako

Doklady sú doručované do našich kancelárií, kde ich spracovávame v našom ekonomickom systéme, z pohľadu klienta externe. Výstupy a výsledky dostávate po určitom zmluvnom období a to osobne alebo elektronicky.

Výhody

Minimálna časová náročnosť pre Vás.
Nemusíte mať ani vlastný ekonomický systém, ani výpočtovú techniku, ani svoju kanceláriu.

Nevýhody

Je treba riešiť obeh dokladov.
Výstupy je možné klientovi dať až po spracovaní dodaných dokladov za zmluvné obdobie.
Klient nemôže operatívne využívať dáta zavedené do ekonomického systému.

Cena

Priaznivá cena zohľadňujúca jednorazové spracovanie za dohodnutú periódu a minimálny obsah komunikácie a dodávanie výstupov.

Pre koho je určená

Pre podnikateľov, ktorí požadujú v podstate len plnenie svojich povinností voči štátu a úradom.
Kde riadenie podniku nie je závislé na operatívnych ekonomických informáciach.

Pre drobných podnikateľov a malé firmy, ktorým stačia ekonomické výstupy niekoľkokrát do roka.

 

Interné účtovníctvo

Online účtovníctvo externe

Online účtovníctvo interne

 


Zabezpečujeme:

Vedenie účtovnej agendy
Účtovné poradenstvo
Ročné uzávierky
Firemné sídlo
Spracovanie priznania k dani z príjmov
Spracovanie priznania k DPH
Daňové poradenstvo
Vedenie personalistiky
Kompletné spracovanie miezd
Digitalizácia dokumentov
Vedenie skladovej evidencie