151 % ... toľko energie môžete venovať svojmu podnikaniu,
keď sa zaoberáte len vecami, na ktoré ste odborník.

Interné účtovníctvo


Název
Interné účtovníctvo
Detailni popis

...poskytovanie služieb na prevádzke klienta v jeho ekonomickom systéme

 

Ako

Dochádzame k Vám a doklady spracovávame priamo u Vás, z pohľadu klienta interne, dáta zadávame do Vášho ekonomického systému.

Výhody

Nie je potrebné riešiť obeh dokladov.
Máte vo svojom ekonomickom systéme k dispozícii všetky nami zadané údaje.
Prípadné otázky a výstupy vieme riešiť operatívne priamo na mieste.

Nevýhody

Je potrebné zladiť Váš pracovný čas s časom nášho pracovníka.
Spracovávanie aj konzultácie nad ekonomickým systémom prebiehajú iba pri návšteve Vašej prevádzkárne, teda len v dohodnutých periódach.

Cena

Cenu ovplyvňuje čas a prostriedky potrebné pre dopravu nášho pracovníka.
Záleží nielen na množstve dokladov, ale aj na kvalite Vášho ekonomického systému. A predovšetkým na periodicite našich návštev vo Vašej prevádzkárni.

Pre koho je určené

Pre veľké podniky, ktoré musia mať výsledky okamžite k dispozícii vo vlastnom ekonomickom systéme.
Pre podniky, ktoré nechcú dať doklady „z ruky“.
Pre podniky, ktoré majú nastavené vnútorné procesy závislé na už existujúcom ekonomickom systéme.

 

Externé účtovníctvo

Online účtovníctvo externe

Online účtovníctvo interne

 


Zabezpečujeme:

Vedenie účtovnej agendy
Účtovné poradenstvo
Ročné uzávierky
Firemné sídlo
Spracovanie priznania k dani z príjmov
Spracovanie priznania k DPH
Daňové poradenstvo
Vedenie personalistiky
Kompletné spracovanie miezd
Digitalizácia dokumentov
Vedenie skladovej evidencie