151 % ... toľko energie môžete venovať svojmu podnikaniu,
keď sa zaoberáte len vecami, na ktoré ste odborník.

Online účtovníctvo externe


Název
Online účtovníctvo externe
Detailni popis

...on-line poskytovanie služieb v účtovnej kancelárii s možnosťou vzdialeného prístupu do ekonomického systému pre klienta.

Ako

Doklady sú doručované do našej kancelárie, kde ich spracovávame v našom ekonomickom systéme, z pohľadu klienta externe. Klient má však kedykoľvek on-line vzdialený prístup do ekonomického systému v našej kancelárii.

Výhody

Minimálna časová náročnosť pre Vás.
Nemusíte mať ani vlastný ekonomický systém ani svoju kanceláriu.
V mnohých prípadoch nie je potrebné riešiť obeh dokladov, klient si môže zásadné množstvo zadať do systému sám.
Máte okamžite prístup ku všetkým nami zadaným údajom.
Môžete náš ekonomický systém využívať v ľubovoľnom rozsahu i pre svoju vlastnú prevádzku (pre ľubovoľný počet užívateľov a z ľubovoľného počtu prístupových miest).
Zaisťujeme celý servis – aktualizácie systému, zaistenie práceschopnosti, zálohovanie dát.

Nevýhody

Musíte sa naučiť pracovať s našim ekonomickým systémom POHODA E1.

Cena

Cenu za naše služby samotné poskytovanie vzdialeného prístupu pre klienta nijak neovplyvňuje.
Hosťovanie ekonomického systému je zadarmo.
Klient musí iba jednorázovo uhradiť vstupný poplatok za vzdialený prístup do ekonomického systému, cena však neprevyšuje bežnú obstarávaciu hodnotu samotného ekonomického systému.

Pre koho je určené

Pre podniky, ktoré chcú mať výsledky nami poskytovaných služieb okamžite k dispozícii.
Pre podniky, ktoré potrebujú využívať ekonomický systém i pre vlastnú prevádzku, ale investície do vlastnej výpočtovej techniky, softvéru a priebežnej údržby a správy pre nich nie je efektívne.
Pre podniky, ktoré majú viac prevádzkární a potrebujú centralizovať ich chod a správu. A to v ktorejkoľvek krajine našej pôsobnosti.

 

Externé účtovníctvo

Interné účtovníctvo

Online účtovníctvo interne


Zabezpečujeme:

Vedenie účtovnej agendy
Účtovné poradenstvo
Ročné uzávierky
Firemné sídlo
Spracovanie priznania k dani z príjmov
Spracovanie priznania k DPH
Daňové poradenstvo
Vedenie personalistiky
Kompletné spracovanie miezd
Digitalizácia dokumentov
Vedenie skladovej evidencie