151 % ... toľko energie môžete venovať svojmu podnikaniu,
keď sa zaoberáte len vecami, na ktoré ste odborník.

Dôvera


Pri našej práci myslíme na to, aby sa klienti u nás cítili pohodlne. Roky skúseností nás naučili, že nesmieme klienta zavaliť všetkými dostupnými informáciami naraz. Každý zákazník potrebuje „svoj“ vlastný prístup, my vieme vysvetľovať jasne a zrozumiteľne i zložité veci. Tak sa pomaly rodí dôvera.
A na tej je naše podnikanie založené.

Lojálnosť voči zisteným informáciam je u nás samozrejmosťou. Chceme byť istotou, o ktorú sa môžete oprieť.

Důvěra

… sme kompetentní, odborne na vysokej úrovni a máme dlhodobé skúsenosti v odbore. Môžeme poskytnúť referencie od klientov, ktorí s nami spolupracujú a sú spokojní.


Zabezpečujeme:

Vedenie účtovnej agendy
Účtovné poradenstvo
Ročné uzávierky
Firemné sídlo
Spracovanie priznania k dani z príjmov
Spracovanie priznania k DPH
Daňové poradenstvo
Vedenie personalistiky
Kompletné spracovanie miezd
Digitalizácia dokumentov
Vedenie skladovej evidencie