151 % ... toľko energie môžete venovať svojmu podnikaniu,
keď sa zaoberáte len vecami, na ktoré ste odborník.

Garancia


Ľudia u nás sú vysoko špecializovaní, napriek tomu musia mať na zreteli celkový obraz klienta. Máme u nás 65% podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ale to nestačí. Máme vlastný „inkubátor“ pre celoživotné vzdelávanie. Doba je rýchla, zmeny prichádzajú stále a interné školenia sú neoddeliteľnou súčasťou našej práce. Chyby si nemôžeme dovoliť.

Máme nastavený rozsiahly systém kontrolných mechanizmov, vďaka ktorým udržujeme stále maximálnu bezchybnosť všetkých našich úkonov.

Sme poistení pre prípad, ak by sme našou činnosťou zavinili klientovi škodu v podobe predpísaného penále, pokuty, alebo úroku z omeškania zo strany akéhokoľvek úradu. Toto poistenie je uzavreté s pôsobnosťou pre celú Európu.

Garance

... preberáme zodpovednosť za bezchybné výsledky. Ručíme za svoju prácu, realizujeme kontroly a proti chybám sme poistení.


Zabezpečujeme:

Vedenie účtovnej agendy
Účtovné poradenstvo
Ročné uzávierky
Firemné sídlo
Spracovanie priznania k dani z príjmov
Spracovanie priznania k DPH
Daňové poradenstvo
Vedenie personalistiky
Kompletné spracovanie miezd
Digitalizácia dokumentov
Vedenie skladovej evidencie