151 % ... toľko energie môžete venovať svojmu podnikaniu,
keď sa zaoberáte len vecami, na ktoré ste odborník.

Pružnosť


Stavili sme na tím mladých ľudí, ktorí sú prirodzene flexibilní. Nejde len o to, aby vedeli zvládať najmodernejšie technológie. Musia vedieť kreatívne premýšľať a navrhovať pre klienta pre daný okamih optimálne riešenie. Potreby našich klientov sa menia v čase a my rastieme tým, ako sa stále učíme spolu s nimi.

Snažíme sa byť o krok vpred. Väčšinou už dnes tušíme, čo budete zajtra potrebovať. Zostáva to realizovať.

Chod našej kancelárie riadime prostredníctvom vlastného informačného systému, vďaka nemu sme neustále schopní udržiavať aktuálne všetky informácie o všetkých požadovaných, naplánovaných a prevedených úkonoch a poskytovať tak naše služby kvalitne a to s vysokou produktivitou za prijateľné ceny.

Ponúkame možnosť preberania alebo posielania všetkých výstupných zostáv (vrátane príkazov k úhrade, faktúr, atď.) v elektronickej podobe v mnohých bežných formátoch.

S úradmi, u ktorých je možnosť elektronického podávania, komunikujeme touto cestou a to i v zastupovaní našich klientov. Zmenami legislatívy je bezpodmienečne vyžadovaná elektronická forma komunikácie pri stále viacej podaniach a úkonoch voči štátnej správe.

Pružnost

... disponujeme moderne vybavenými kanceláriami a využívame najnovšie technológie. Sme flexibilní a vieme sa prispôsobiť Vašim potrebám.


Zabezpečujeme:

Vedenie účtovnej agendy
Účtovné poradenstvo
Ročné uzávierky
Firemné sídlo
Spracovanie priznania k dani z príjmov
Spracovanie priznania k DPH
Daňové poradenstvo
Vedenie personalistiky
Kompletné spracovanie miezd
Digitalizácia dokumentov
Vedenie skladovej evidencie