151 % ... toľko energie môžete venovať svojmu podnikaniu,
keď sa zaoberáte len vecami, na ktoré ste odborník.

Úspora


Keď niečo dobre ovládate a založíte si na tom živnosť, chcete sa tomu venovať naplno.

Účtovníctvo, mzdy, dane a ďalšia nutná administratíva Vám odčerpávajú energiu. Pokiaľ tieto veci zveríte špecializovanej externej firme, ktorá je kompetentná a dôveryhodná, uvoľníte si ruky pre aktivity, ktoré viete najlepšie. Potom môžete mať oprávnený pocit, že idete na 151%.

Z pohľadu klienta je každý výsledok našej práce zrozumiteľný, prehľadný a hlavne časovo nenáročný. Nemusíte tráviť veľa času hľadaním ekonomických údajov, zostavovaním zložitých prehľadov, zaisťovaním informácií pre riadenie chodu podniku, spracovávaním štatistických zostáv, spracovávaním ekonomických prehľadov pre tretie strany atď. Tieto na Vaše želanie pripravíme, vyplníme a vysvetlíme Vám aj význam, náplň a chovanie jednotlivých parametrov.

Pri styku s úradmi sa snažíme klientovi minimalizovať časovú náročnosť týchto úkonov.

Úspora

151 % ... toľko energie môžete venovať svojmu podnikaniu, keď sa zaoberáte len vecami, na ktoré ste odborník.

 


Zabezpečujeme:

Vedenie účtovnej agendy
Účtovné poradenstvo
Ročné uzávierky
Firemné sídlo
Spracovanie priznania k dani z príjmov
Spracovanie priznania k DPH
Daňové poradenstvo
Vedenie personalistiky
Kompletné spracovanie miezd
Digitalizácia dokumentov
Vedenie skladovej evidencie