151 % ... toľko energie môžete venovať svojmu podnikaniu,
keď sa zaoberáte len vecami, na ktoré ste odborník.

Cenník služieb


V tomto zverejnenom cenníku sú uvádzané ceny, ktoré sú za naše služby účtované v prípadoch, kedy nie je dohodnuté inak.

V zmluve je možné dohodnúť úhrady za všetky alebo konkrétne vybrané položky formou paušálnej čiastky.

Takto môžu byť v paušálnej čiastke obsiahnuté i úkony spojené s uzatváraním účtovného obdobia, vyplnenia všetkých priebežných i ročných daňových priznaní, spracovávanie výkazu ziskov a strát, súvahy, príloh, prípadne prehľadu pre sociálnu poisťovňu a zdravotnú poisťovňu, pravidelné odovzdávanie všetkých dopredu požadovaných informácií a účtovných zostáv, podnikateľské a ekonomické poradenstvo a komunikácia a zastupovanie pred štátnymi orgánmi v oblasti účtovníctva a daní za obdobia, ktoré spadajú do doby účinnosti dohodnutého paušálu.

Pokiaľ chcete zaslať konkrétnu cenovú ponuku, vyplňte náš kalkulačný formulár.

Účtovníctvo/jednoduché účtovníctvo

vedenie jednoduchého účtovníctva

– mesačná paušálna čiastka podľa spísanej zmluvy
– alebo čiastka 20 EUR za 1 hodinu práce

vedenie podvojného účtovníctva

– mesačná paušálna čiastka podľa spísanej zmluvy
– alebo čiastka 20 EUR za 1 hodinu práce

jednoduché účtovníctvo

paušálna čiastka už od 30 EUR mesačne

podvojné účtovníctvo

paušálna čiastka už od 100 EUR mesačne

 

Mzdy a personalistika

spracovávanie miezd 1 zamestnanca

8,80 EUR

mesačná paušálna čiastka
(v cene je spracovávanie všetkých ročných prehľadov a zastupovanie na úradoch pri kontrolách)

poskytujeme množstevné zľavy

prihlásenie zamestnanca

10 EUR

príprava, vyplnenie a podanie všetkých dokumentov

odhlásenie zamestnanca

10 EUR

príprava, vyplnenia a podávanie všetkých dokumentov

Vyplňovanie priznaní a prehľadov

vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb

25 EUR

typ A

vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb

50 EUR

typ B

vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb (vrátane závierky a príloh)
(v paušálnej čiastke zahrnuté *)

150 EUR

vypracovanie na základe dodaných údajov

vyplnenie priznania k dani z motorových vozidiel
(v paušálnej čiastke zahrnuté *)

5 EUR

za každé vozidlo

vyplnenie priznania k dani z nehnuteľnosti

20 EUR

(riadne, opravné, dodatočné)

 

Jednorázové činnosti

spracovanie výkazu INTRASTAT

dohodou

 

Ostatné činnosti

za 1 hodinu bežnej účtovnej práce
(v paušálnej čiastke zahrnuté)

20 EUR

každá začatá 0,5 hodina – nad rámec rozsahu služieb obsiahnutých v mesačnom paušále
každá začatá hodina – pri ústne dohodnutej zmluve alebo jednorazovom úkone

za 1 hodinu inej práce

20 EUR

úkony nedohodnuté v zmluve

za 1 hodinu účtovného, ekonomického alebo organizačného poradenstva, odborných prác a správy informačných technológií
(v paušálnej čiastke zahrnuté)

30 EUR

každá začatá hodina

za 1 hodinu zastupovania pri jednaní na úrade
(v paušálnej čiastke zahrnuté)

20 EUR

každá začatá hodina

Ku všetkým cenám je účtovaná daň z pridanej hodnoty.


*) platí pri zaplatení minimálne šiestich paušálov za účtovné obdobie/rok

 


Zabezpečujeme:

Vedenie účtovnej agendy
Účtovné poradenstvo
Ročné uzávierky
Firemné sídlo
Spracovanie priznania k dani z príjmov
Spracovanie priznania k DPH
Daňové poradenstvo
Vedenie personalistiky
Kompletné spracovanie miezd
Digitalizácia dokumentov
Vedenie skladovej evidencie