151 % ... toľko energie môžete venovať svojmu podnikaniu,
keď sa zaoberáte len vecami, na ktoré ste odborník.

Členstvo v profesijných organizáciach


Vedúci pracovníci našej kancelárie majú vysokoškolské vzdelanie v odboroch daňové poradenstvo, účtovníctvo, podnikové financie a obchod. Ich členstvo v profesijných organizáciách garantuje našim klientom vysokú odbornosť preverenú náročnými skúškami a celoživotným vzdelávaním.

Účasť na pravidelných odborných školeniach, seminároch a sympóziach, a to ako na národnej tak i na medzinárodnej úrovni sa stali štandardom v rozširovaní vedomostí a skúseností našich pracovníkov.

SKCÚ

SKCÚ

Slovenská komora certifikovaných účtovníkov vznikla v roku 1990 s poslaním združovania účtovníkov Slovenskej republiky, zvyšovania úrovne a celkovej kvality profesie účtovníka, rozvojom teórie a praxe účtovníctva a zabezpečovania celoživotného vzdelávania účtovníkov.

CFE

CFE

CFE (Confédération Fiscale Européenne) bola založená v roku 1959 a dnes zahŕňa 33 národných organizácií z 25 európskych štátov, to predstavuje viac než 180 tisíc daňových poradcov.


Zabezpečujeme:

Vedenie účtovnej agendy
Účtovné poradenstvo
Ročné uzávierky
Firemné sídlo
Spracovanie priznania k dani z príjmov
Spracovanie priznania k DPH
Daňové poradenstvo
Vedenie personalistiky
Kompletné spracovanie miezd
Digitalizácia dokumentov
Vedenie skladovej evidencie