151 % ... toľko energie môžete venovať svojmu podnikaniu,
keď sa zaoberáte len vecami, na ktoré ste odborník.

Profil a história


Rovná sa = Rovnováha medzi povinnosťami a želaním
Logo našej spoločnosti, zostavené z dvoch znakov „rovná sa“, vyjadruje našu snahu o dosiahnutie rovnováhy medzi povinnosťami podnikateľov v rámci platnej legislatívy a jeho želaním, resp. predstavami, o riadení podnikateľských aktivít.

Naša hlavná myšlienka „...nielen účtovníctvo“ vychádza zo základného obsahu nami poskytovaných služieb v oblasti vedenia účtovníctva, spracovania miezd a daňového poradenstva. Súčasne však posúva filozofiu našej firmy rozšírením portfólia služieb, kedy sme už dávno prekročili rámec podpory našich klientov ďaleko za len „bežné“ spracovanie účtovníctva.

Spoločnosť SLUTO poskytuje služby vedenia účtovníctva a spracovávania miezd od roku 2000. Naviazala na združenie fyzických osôb, ktoré pôsobilo v uvedených oblastiach služieb už od roku 1992. Až sem siaha počiatok praxe vedúcich pracovníkov. kancelar

 


Zabezpečujeme:

Vedenie účtovnej agendy
Účtovné poradenstvo
Ročné uzávierky
Firemné sídlo
Spracovanie priznania k dani z príjmov
Spracovanie priznania k DPH
Daňové poradenstvo
Vedenie personalistiky
Kompletné spracovanie miezd
Digitalizácia dokumentov
Vedenie skladovej evidencie