151 % ... toľko energie môžete venovať svojmu podnikaniu,
keď sa zaoberáte len vecami, na ktoré ste odborník.

Referencie


Našimi klientmi sú od začiatku podnikatelia a firmy zo všetkých odborov. Z toho dôvodu máme skúsenosti s celou radou foriem podnikania a druhov činností. Dnes poskytujeme naše služby všetkým právnym formám obchodných firiem, ako aj subjektom nezaloženým za účelom podnikania a samozrejme všetkým podnikateľom – fyzickým osobám.

Pri osobnom rokovaní Vám radi uvedieme konkrétne referencie o našich klientoch, ktorí súhlasili so zaradením do nášho referenčného listu. Konkrétny súpis našich klientov s ohľadom na ochranu informácií nie je možné na tomto mieste zverejniť.

Čo do veľkosti poskytujeme naše služby klientom od samostatne zárobkových podnikateľov až po podniky so 100 zamestnancami. Celkovo máme v súčasnosti vyše 440 klientov.

Naše služby poskytujeme klientom nielen v našom ekonomickom systéme POHODA, ale aj v ich vlastných systémoch. Ide napr. o systémy ABRA, ALTUS Vario, BYZNYS WIN, DIMENZE, Klient, Microsoft Dynamics NAV, MONEY S3, MONEY S4, MRP, myWAC, NOTIA, QI, SAP a SB komplet.

 


Zabezpečujeme:

Vedenie účtovnej agendy
Účtovné poradenstvo
Ročné uzávierky
Firemné sídlo
Spracovanie priznania k dani z príjmov
Spracovanie priznania k DPH
Daňové poradenstvo
Vedenie personalistiky
Kompletné spracovanie miezd
Digitalizácia dokumentov
Vedenie skladovej evidencie