151 % ... toľko energie môžete venovať svojmu podnikaniu,
keď sa zaoberáte len vecami, na ktoré ste odborník.

Daňový kalendár


daň/mesiac 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
daň z príjmov - preddavky (nad 2500 EUR do 16596,96 EUR) - - 31. - - 30. - - 30. - - 31.
daň z príjmov - preddavky (nad 16596,96 EUR) 31. 28. 31. 30. 31. 30 31. 31. 30. 31. 30. 31.
platba (doplatok) dane z príjmov - - 31. - - 30.* - - - - - -
daň z pridanej hodnoty - mesačný platca 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25.
daň z pridanej hodnoty - štvrťročný platca 25. - - 25. - - 25. - - 25. - -
daň z motorových vozidiel - preddavky (ak predpokladaná daň u jedného správcu presahuje výšku 660 EUR) - - 31. - - 30. - - 30. - - 31.
daň z motorových vozidiel - preddavky (ak predpokladaná daň u jedného správcu presahuje výšku 8292 EUR) 31. 28. 31. 30. 31. 30. 31. 31. 30. 31. 30. 31.
daň z motorových vozidiel - doplatok/platba 31. - - - - - - - - - - -
daň z nehnuteľností 31. - - - - - - - - - - -

* v prípadě odkladu podania přiznania

 


Zabezpečujeme:

Vedenie účtovnej agendy
Účtovné poradenstvo
Ročné uzávierky
Firemné sídlo
Spracovanie priznania k dani z príjmov
Spracovanie priznania k DPH
Daňové poradenstvo
Vedenie personalistiky
Kompletné spracovanie miezd
Digitalizácia dokumentov
Vedenie skladovej evidencie