151 % ... toľko energie môžete venovať svojmu podnikaniu,
keď sa zaoberáte len vecami, na ktoré ste odborník.

Dôležité informácie


Informácie pre rok 2015

PF 2015

Legislatívne zmeny od 1.1.2015 (dokument na stiahnutie)

 

Informácie pre rok 2014

PF 2014

Podklad pre evidenciu prehľadu inventarizácie ku koncu účtovného obdobia

Legislatívne zmeny od 1.1.2014 (dokument na stiahnutie)

 


Zabezpečujeme:

Vedenie účtovnej agendy
Účtovné poradenstvo
Ročné uzávierky
Firemné sídlo
Spracovanie priznania k dani z príjmov
Spracovanie priznania k DPH
Daňové poradenstvo
Vedenie personalistiky
Kompletné spracovanie miezd
Digitalizácia dokumentov
Vedenie skladovej evidencie