151 % ... toľko energie môžete venovať svojmu podnikaniu,
keď sa zaoberáte len vecami, na ktoré ste odborník.

Obchodné podmienky


V posledných rokoch došlo k značnému rozšíreniu nami poskytovaných služieb. A to i neplánovane na základe rozširujúcich sa povinností nariadených zo strany štátnej správy. Pretože tieto služby nie sú často ani definované v doposiaľ zjednaných zmluvách a často dochádza k vzájomnému nepochopeniu pri zavádzaní požiadaviek a ich plneniu, rozhodli sme sa definovať tieto obchodné podmienky, ktoré by mali nejasnosti vysvetľovať.

V zmluvách dojednávaných od roku 2014 je už väzba na tieto naše obchodné podmienky záväzne definovaná.

Obchodné podmienky k stiahnutiu


Zabezpečujeme:

Vedenie účtovnej agendy
Účtovné poradenstvo
Ročné uzávierky
Firemné sídlo
Spracovanie priznania k dani z príjmov
Spracovanie priznania k DPH
Daňové poradenstvo
Vedenie personalistiky
Kompletné spracovanie miezd
Digitalizácia dokumentov
Vedenie skladovej evidencie