151 % ... toľko energie môžete venovať svojmu podnikaniu,
keď sa zaoberáte len vecami, na ktoré ste odborník.

Formy služieb


Externé účtovníctvo

Doklady sú doručované do našich kancelárií, kde ich spracovávame v našom ekonomickom systéme, z pohľadu klienta externe. Výstupy a výsledky dostávate po určitom zmluvnom období a to osobne alebo elektronicky. ...viac

Interné účtovníctvo

Dochádzame k Vám a doklady spracovávame priamo u Vás, z pohľadu klienta interne, dáta zadávame do Vášho ekonomického systému. ...viac

Online účtovníctvo externe

Doklady sú doručované do našej kancelárie, kde ich spracovávame v našom ekonomickom systéme, z pohľadu klienta externe. Klient má však kedykoľvek on-line vzdialený prístup do ekonomického systému v našej kancelári. ...viac

Online účtovníctvo interne

Doklady sú doručované do našej kancelárie, kde ich spracovávame vo Vašom ekonomickom systéme, z pohľadu klienta interne. Máme on-line vzdialený prístup do Vášho ekonomického systému. ...viac


Zabezpečujeme:

Vedenie účtovnej agendy
Účtovné poradenstvo
Ročné uzávierky
Firemné sídlo
Spracovanie priznania k dani z príjmov
Spracovanie priznania k DPH
Daňové poradenstvo
Vedenie personalistiky
Kompletné spracovanie miezd
Digitalizácia dokumentov
Vedenie skladovej evidencie