151 % ... toľko energie môžete venovať svojmu podnikaniu,
keď sa zaoberáte len vecami, na ktoré ste odborník.

Nielen účtovníctvo


Na tomto mieste ponúkame zoznam nami poskytovaných služieb, vychádzajúci z filozofie našej firmy

...nielen účtovníctvo

Tento zoznam samozrejme neustále rastie, a to ako na základe požiadaviek podnikateľov, tak i na základe vývoja legislatívy a zmien v podnikateľskom svete...

... uvoľníme vám ruky od množstva povinností a Vy sa môžete venovať svojmu podnikaniu.


Zabezpečujeme:

Vedenie účtovnej agendy
Účtovné poradenstvo
Ročné uzávierky
Firemné sídlo
Spracovanie priznania k dani z príjmov
Spracovanie priznania k DPH
Daňové poradenstvo
Vedenie personalistiky
Kompletné spracovanie miezd
Digitalizácia dokumentov
Vedenie skladovej evidencie